BTC, ETH, DOGE ve SHIB Fiyat Analizi

BTC, ETH, DOGE ve SHIB Fiyat Analizi

14 Şubat 2022 tarihinde önce çıkan Bitcoin ve bazı altcoin’lerin Twitter’da öne çıkan fiyat analizleri.

Bitcoin: BTC/USDT

Bitcoin: BTC/USDT

Ethereum: ETH/USDT

Doge: DOGE/USDT

Shiba: SHIB/USDT